Nielegalne urządzenie łowiecki, Strażnik Łowiecki
Poszukiwanie zwierzyny z drona. Jeleń w rzepaku.

Opracowanie fotomapy pędzeń dla polowań zbiorowych 

 

to narzędzie, które znacząco ułatwia organizację i kontrolę polowań zbiorowych. Drony są używane do zbierania danych z powietrza, co pozwala na stworzenie dokładnych fotomap pędzeń, przedstawiających rozmieszczenie zwierzyny oraz kierunek jej ruchu. To nie tylko zwiększa bezpieczeństwo uczestników polowania, ale także pomaga w lepszym zarządzaniu populacjami zwierząt i planowaniu strategii łowieckich. Nasza usługa dostarcza niezbędnych narzędzi, by polowania zbiorowe były bardziej efektywne i zrównoważone.

Mapa pędzenia z linią myśliwych i naganki

Kontrola Stanu i Liczebności Zwierzyny
w Obwodzie Łowieckim

 

Nasza usługa to zaawansowane narzędzie, które rewolucjonizuje podejście do monitorowania populacji dzikiej zwierzyny w obwodach łowieckich. Dzięki wykorzystaniu dronów, dostarczamy precyzyjne i obiektywne dane, umożliwiając dokładną kontrolę stanu i liczebności zwierzyny oraz jej migracji.

Szybkie zgłoszenie szkód w uprawach

Kontrola stanu i liczebności zwierzyny, jeleń w rzepaku.

Każda realizacja jest ustalana pod indywidualne potrzeby klienta. Cena końcowa zależy od specyfiki zlecenia, obszaru na jakim będą realizowane naloty dronem i od uwarunkowań terenowych.
 

Należy mieć na uwadze, że realizacja zlecenia zależy od warunków pogodowych i możliwości latania w danej okolicy, są strefy wyznaczone przez Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), gdzie wykonanie lotu jest ograniczone lub niemożliwe.

  1.  

Poszukiwanie postrzałka, dron w łowiectwie.
Nielegalne urządzenie łowieckie, strażnik łowiecki

Poszukiwania postrzałków

 

Wykorzystanie drona do poszukiwania postrzałków na terenach otwartych (łąki, trzcinowiska, pola, mokradła itp.) sprawia, że poszukiwania są dużo efektywniejsze i zajmują zdecydowanie mniej czasu niż wykorzystanie ludzkich zasobów lub wyszkolonych do tego psów z opiekunem. Poprzez analizę obrazu z wysokości zdecydowanie szybciej można przeszukać duże obszary i wskazać precyzyjnie miejsce zalegania postrzałka. Koszt poszukiwania postrzałka przy pomocy drona jest porównywalny z metodą poszukiwań z wykorzystaniem psów.

Nielegalne urządzenie łowiecki, Strażnik Łowiecki

 - Precyzyjne usługi dronami

© 2024 Sky Agro Tech 

 drony@skyagrotech.pl

 - Precyzyjne usługi dronami

PRECYZYJNE USŁUGI DLA ŁOWIECTWA

Usługa szacowania szkód łowieckich z wykorzystaniem dronów i tworzeniem raportów

 

Nasza innowacyjna usługa szacowania szkód łowieckich dronem łączy precyzyjne pomiarowe powierzchniowe i procentowe z zaawansowanymi algorytmami oprogramowania. Dzięki temu zapewniamy niezawodne oszacowanie szkód, eliminując ryzyko przeszacowania lub niedoszacowania odszkodowań. To podejście dostarcza niepodważalne dowody w postaci szczegółowego raportu, które stanowi solidną podstawę do uczciwego rozliczenia odszkodowań. Nasza usługa szacowania szkód łowieckich z wykorzystaniem dronów to gwarancja rzetelności i sprawiedliwości w procesie obliczania odszkodowań.

Szkody łowieckie w uprawie kukurydzy wyrządzone przez dziki

Kontrola stanu urządzeń łowieckich

 

​​​​Monitoring stanu urządzeń łowieckich pod kątem ich stanu faktycznego ( czy nie są zniszczone, przewrócone lub uszkodzone), oraz ocena rozlokowania ich w terenie czy istnieje konieczność ich przeniesienia uwzględniając zmieniające się otoczenie.

Ujawnianie nielegalnych nęcisk i urządzeń łowieckich

 

Dzięki możliwości bezpiecznego dotarcia dronem do trudnodostępnych miejsc takich jak mokradła, trzcinowiska lub odległe tereny górskie jest możliwe ukazanie nielegalnych urządzeń łowieckich i nielegalnych nęcisk, tym samym można uzyskać niepodważalne dowody fotograficzne niezbędne do walki z kłusownictwem. „tylko na jednym z obwodów łowieckich w Polsce ukazaliśmy 2 niezgłoszone urządzenia łowieckie oraz 3 niezgłoszone nęciska.” Nagrania z drona są nieocenionym dowodem dla Straży Łowieckiej i Policji aby skutecznie przeciwdziałać kłusownictwu.

Mapa przejść zwierzyny dla ustawienia zwyżek pod polowania szwedzkie lub ambon dla ochrony pól

 

Opracowanie fotomapy łowiska lub fragmentu łowiska na potrzeby stworzenia mapy przejść zwierzyny dla efektywniejszego rozlokowania zwyżek do polowań szwedzkich lub postawienia ambon do ochrony pól.

Miejsca przejść zwierzyny, lokalizacja nowej ambony