- Precyzyjne usługi dronami

Szkody łowieckie w uprawie skyagrotech.pl
Szkody łowieckie w uprawie skyagrotech.pl
Szkody łowieckie w uprawie skyagrotech.pl
Szkody łowieckie w uprawie skyagrotech.pl
Szkody łowieckie w uprawie skyagrotech.pl
Szkody łowieckie w uprawie skyagrotech.pl
Szkody łowieckie w uprawie skyagrotech.pl
Szkody łowieckie w uprawie skyagrotech.pl
Szkody łowieckie w uprawie skyagrotech.pl
Szkody łowieckie w uprawie skyagrotech.pl

na takiej powierzchni dokonaliśmy szacowania szkód
łowieckich i rolniczych w 2023 roku !

- Gradobicie

- Pożary

- Powodzie

- Susze

- Wichury (silne wiatry,
tornada)

- Bobik
- Buraki cukrowe
- Buraki pastewne
- Dynie
- Gryka
- Groch
- Jęczmień
- Kukurydza
- Łąki i inne użytki zielone
- Owies
- Proso
- Pszenica
- Pszenżyto
- Rzepak i rzepik
- Soja
- Ziemniaki
- Żyto

Szkody rolnicze najczęściej szacowane

Jak wygląda procedura szacowania szkód dronem?

1. Planowanie i projektowanie misji dronów: Na początku ustala się plan lotu dronów, uwzględniając specyfikację terenu oraz obszarów, które mają  być objęte inspekcją. Projektuje się trasę lotu oraz określa się parametry techniczne, takie jak wysokość lotu i rozdzielczość kamery.

2. Automatyzacja nalotu i wykonanie misji: Drony są programowane w sposób automatyczny, aby wykonać zaplanowaną misję. Wykonują loty nad obszarem badanym zgodnie z ustalonymi parametrami, rejestrując obrazy i dane z lotu.

3. Zbieranie danych: Podczas lotu drony zbierają różnorodne dane, w tym zdjęcia z różnych perspektyw oraz dane GPS.

4. Tworzenie fotomapy z nalotu: Zebrane dane są następnie przetwarzane w celu stworzenia fotomapy terenu. Wykorzystuje się techniki przetwarzania obrazów i analizy danych, aby uzyskać kompleksowy obraz obszaru przeprowadzanej inspekcji.

5. Obliczenie powierzchni szkód z wykorzystaniem AI i ręcznej inspekcji: Zdjęcia i dane z lotu są analizowane przy użyciu zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji, które automatycznie identyfikują oznaki szkód łowieckich. Dodatkowo, mogą być dokonywane ręczne inspekcje przez specjalistów, aby potwierdzić wyniki uzyskane przez AI.

6. Analiza całościowa: Na podstawie zebranych danych i wyników analizy przeprowadza się kompleksową ocenę sytuacji, uwzględniając różnorodne czynniki i kontekst terenowy.

7.Tworzenie szczegółowego raportu: Na zakończenie procesu sporządza się szczegółowy raport zawierający wszystkie zebrane dane, wyniki analizy, oszacowanie szkód. Raport może być prezentowany klientowi w formie elektronicznej lub papierowej.

 

Jakie uprawy szacujemy po szkodach łowieckich i rolniczych?

Nadleśnictw

Gospodarstw Rolnych

0
0

Kół  Łowieckich

0

Z kim współpracowaliśmy?

Główne zalety wykorzystania dronów do szacowania
szkód łowieckich i rolniczych w uprawach

 

1. Dostęp do trudnodostępnych miejsc: Drony mogą dotrzeć do obszarów, które są trudno dostępne dla ludzi umożliwiając dokładne zbadanie terenu dotkniętego szkodami.
 

2. Precyzja pomiaru: Drony wyposażone w zaawansowane sensory i kamery zapewniają precyzyjne pomiary terenu oraz szacowanie rozmiaru i zakresu szkód, eliminując tym samym błędy ludzkie i niedokładności.
 

3. Całkowity obraz szkód: Drony umożliwiają uzyskanie pełnego obrazu sytuacji poprzez nagrywanie filmów lub wykonywanie zdjęć z powietrza, co pozwala na dokładną analizę obszarów dotkniętych szkodami.
 

4. Szybkość pomiarów i dokładność: Drony pozwalają na szybkie przeloty nad obszarem dotkniętym szkodami, co skraca czas potrzebny na ocenę sytuacji i podejmowanie decyzji, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności pomiarów.

W polskim rolnictwie problem szkód łowieckich stanowi wyzwanie dla wielu gospodarstw, bezpośrednio wpływając na ich działalność i dochody. Koła łowieckie są zobowiązane do naprawy szkód, zobowiązując się do wypłacania odszkodowań rolnikom za poniesione straty. Formy szkód łowieckich są zróżnicowane i zależą od rodzaju zwierzyny oraz specyfiki danej uprawy. Uszkodzenia roślin często przybierają różne formy takie jak deptanie, zgryzanie, kopanie oraz wyrywanie korzeni to tylko niektóre z typowych form uszkodzeń roślin. Szczególnie narażone na działania dzikiej zwierzyny są przenica, żyto, gryka, pszenżyto, a także kukurydza, rzepak, buraki cukrowe i warzywa. W tych uprawach ryzyko szkód łowieckich jest szczególnie wysokie, co stawia przed rolnikami dodatkowe wyzwania w zakresie ochrony upraw i minimalizacji strat.

Trudności związane ze szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta łowne oraz korzyści płynące z wykorzystania dronów

Precyzyjne szacowanie szkód łowieckich przy użyciu dronów wiąże się z zaawansowanymi technologiami pomiarowymi, które zapewniają wysoką dokładność i precyzję w ocenie strat. Drony wyposażone w specjalistyczne sensory oraz kamery umożliwiają dokładne obserwacje terenu rolniczego z powietrza, co pozwala na szybką i skuteczną identyfikację obszarów dotkniętych szkodami łowieckimi.
 

Dzięki precyzyjnym pomiarom dronów możliwe jest dokładne określenie zakresu i rozmiaru szkód, co przekłada się na uczciwe i adekwatne oszacowanie strat poniesionych przez rolników. Pomiar z użyciem drona pozwala na szczegółową analizę obszarów, które mogą być trudno dostępne lub niedostępne dla tradycyjnych metod szacowania.

Dodatkowo, drony oferują szybkość działania oraz możliwość wykonywania powtórnych pomiarów w krótkim czasie, co umożliwia monitorowanie zmian w terenie i dostosowywanie strategii zarządzania szkodami łowieckimi w czasie rzeczywistym.
 

Wykorzystanie dronów do szacowania szkód łowieckich w rolnictwie przynosi więc korzyści nie tylko poprzez zwiększenie dokładności pomiarów, ale również poprzez efektywność i szybkość działania, co w rezultacie prowadzi do bardziej sprawiedliwych i adekwatnych odszkodowań dla rolników dotkniętych tym problemem.

ha 

0

Zadzwoń! 721 800 125

Krótkie terminy realizacji

Inspekcję na terenie całego kraju

Szkody w uprawie kukurydzy wyrządzone przez dziki

Szkody łowieckie w uprawie kukurydzy wyrządzone przez dziki

Szacowanie szkód łowieckich i rolniczych

 - Precyzyjne usługi dronami

© 2024 Sky Agro Tech 

 drony@skyagrotech.pl